Skip to main content

Asystent ochrony roślin

Zdrowe rośliny dla Twojego sukcesu

Skuteczne zarządzanie ochroną roślin rozpoczyna się od rejestrowania presji chorób i szkodników, a także obejmuje planowanie i dokumentowanie działań.

Na podstawie analiz trendów pogodowych zarejestrowanych przez stację pogodową wraz z opcjonalnym modelem wzrostu roślin, można łatwo stworzyć prognozy dotyczące aktualnej presji chorób, jak również warunków skuteczności ochrony roślin. 

Za pomocą danych z teledetekcji satelitarnej (mapy TalkingFields) można również tworzyć mapy aplikacyjne dla optymalnego zastosowania środków ochrony roślin w poszczególnych uprawach. Dzięki NEXT GreenSeeker można również stosować środki ochrony roślin w sposób specyficzny dla danego miejsca i w ten sposób precyzyjnie dostosować je do różnic w biomasie roślin uprawnych. W ten sposób można zoptymalizować wykorzystanie cennych środków ochrony roślin i ograniczyć rozwój odporności. Dla zwiększenia efektywności i zrównoważonego gospodarowania.

Na czym to polega?

  • Warunki wpływu ochrony roślin (Delta T)
  • Integracja różnych metod czujników (stacja pogodowa, dane satelitarne, czujnik roślinny)
  • Efektywne wykorzystanie środków produkcji
  • Dokumentacja zgodna z zasadą wzajemnej zgodności
  • Kompleksowe stałe dane