Najlepsza klasa w zarządzaniu gospodarstwem

Bogaty w funkcje system zarządzania rolnictwem NEXT FarmingOFFICE to kompletny pakiet. Niezależnie od tego, czy dotyczy dokumentacji, obliczania zapotrzebowania na składniki odżywcze, porównywania składników odżywczych, częściowego zarządzanie obszarami, czy połączenia ze wszystkimi typowymi terminalami, oprogramowanie oferuje indywidualne rozwiązania dla wszystkich procesów operacyjnych jak i typów. Oprócz wariantu uprawy warzywnej, zarządzanie zamówieniami oraz kompleksowa analiza i ocena są dostępne dla większej wydajności i bezpieczeństwa - dzisiaj i w przyszłości.

Oprogramowanie składa się z czterech modułów, małe gospodarstwo czy duże gospodarstwo nie ma to znaczenia – wybieracie Państwo tylko takie moduły, które są wam potrzebne. Wszystkie moduły są ze sobą połączone w jednym systemie danych.

Co daje mi dziennik polowy?

 • Prosta, szybka i przejrzysta ewidencja zabiegów
 • Łatwy dostęp do różnych kalkulacji i raportów
 • Magazyn połączony z zabiegami
 • Gotowa baza danych: gatunków, odmian, nawozów, ŚOR i substancji aktywnych (aktualizowana co 3-4 miesiące)
 • Szybkie wyliczanie opłacalności produkcji
 • Przenoszenie prac z komputera w biurze na maszyny

Co daje mi moduł GIS?

 • Widzę mapy swoich wszystkich pól w formie cyfrowych map
 • Pola zmierzone komórką lub w maszynie przenoszę łatwo do programu
 • Mogę dowolnie dzielić i łączyć pola
 • Mam w programie swoje orto-fotomapy i mapy topograficzne
 • Mogę kontrolować pomiary swoich pól
 • Widzę całą strukturę zasiewów na gospodatstwie
 • Dodaję powierzchnie wyłączone do pól w programie (zadrzewienia, wymokliska, oczka wodne itp.)
 • Widzę powierzchnię netto pola

Co daje mi moduł rolnictwo precyzyjne?

 • Wyniki prób glebowych mam w programie w formie cyfrowych map
 •  Mapy plonu z kombajnów przenoszę i widzę w programie
 • Widzę w programie moje własne orto-fotomapy agencyjne, mapy glebowo-rolnicze, topograficzne, klasoużytki
 • Program na bazie w/w informacji i wiedzy rolnika tworzy mapy precyzyjnego wysiewu nawozu. Mapy trafiają do maszyn i następuje precyzyjny wysiew nawozu w oparciu o nie.

Co daje mi księga polowa?

 • Mam w programie posegregowane i przyporządkowane działki ewidencyjne w formie cyfrowej
 • Działki są przyporządkowane do województwa, powiatu, gminy i obrębu
 • Wiem czy użytkuję swoje działki
 • Szybko znajduję interesujące mnie działki ewidencyjne
 • Mogę porównać działki ewidencyjne do działek rolnych
 • Mogę skontrolować granice dziełek ewidencyjnych z laptopem w terenie

Próby glebowe

Zlecając wykonanie prób glebowych naszej firmie macie Pańśtwo pewność, że praca zostanie wykonana rzetelnie, najnowocześniejszym sprzętem i na czas. Po otrzymaniu wyników ze Stacji chemiczno-rolniczej dostają Państwo przygotowane przez nas mapy zasobności w makroelementy w formie papierowej i w formie cyfrowej do programu Agrar-Office. Przy pomocy tych danych mogą Państwo zoptymalizować nawożenie, zmniejszyć koszty i chronić środowisko.

BoPro

Próby glebowe wykonujemy w oparciu o 3 różne informacje wyjściowe:

 • Metoda stara - pole dzielone jest na 4 ha kwadraty (siatka). Odchodzimy od tej motody ponieważ układ gleb na polu nie jest kwadratowy i niejednokrotnie okazuje się, że w takim kwadracie znajdują się 2 lub 3 różne gleby. Tak pobrane próby, a dalej otrzymane wyniki nie oddawały rzeczywistej i prawdziwej zasobności.
 • Metoda nowsza- siatkę do pobrania prób glebowych robimy na podstawie wcześniej zakupionej dla rolnika mapy glebowo-rolniczej. Każdy raster (kwadrat), w którym zostanie pobrana gleba do analizy znajduje się w obrębie tej samej gleby.
 • Metoda najnowsza - w tej metodzie siatkę do pobrania prób glebowych robimy w oparciu o mapy bazowe Talking Fields. Mapa bazowa TF powstaje na podstawie analizy dziesiątek zdjęć satelitarnych zawierających informacje o zawartości chlorofilu, ilości opadów i nasłonecznienia. Otrzymujemy kompendium wiedzy z ostatnich 8 lat na polu rolnika. Wiedza ta jest przydatna do nowoczesnego pobrania prób glebowych oraz do mądrego nawożenia i planowania zabiegów na danym polu.
BoProMap
BoProMap1

TalkingFields

Mapa bazowa TF powstaje na podstawie analizy dziesiątek zdjęć satelitarnych zawierających informacje o zawartości chlorofilu, ilości opadów i nasłonecznienia. Efektem 3 tygodniowej pracy naukowcy uniwersytetu w Monachium oraz specjalistów z naszej firmy jest mapa bazowa Talking Fields. Otrzymane wyniki są statystycznie pewne. Kolory od żółtego do czerwonego na mapie oznaczają obszary słabego lub bardzo słabego wzrostu biomasy w ostatnich 8 latach, intensywne inwestowanie w nawożenie na tych obszarach, w zależności od gleb na polu nie ma raczej większego sensu bez szczegółowego zbadania ich. Z kolei obszary w odcieniach zieleni odpowiadają dobremu lub bardzo dobremu wzrostowi biomasy, w te obszary warto jest inwestować. Otrzymujemy kompendium wiedzy z ostatnich 9 lat na polu rolnika. Wiedza ta jest przydatna do nowoczesnego pobrania prób glebowych oraz do mądrego nawożenia i planowania zabiegów na danym polu.

TF

NEXT GreenSeekerPACKAGE

NEXT_GreenSeeker

NEXT GreenSeekerPACKAGE to urządzenie montowane z przodu ciągnika lub na belce opryskiwacza. Składa się z ramion, komputera isobox, czujników znajdujących się bezpośrednio nad rośliną. Czujniki skanując rośliny badają zawartość chlorofilu, ilość roślin i stopień ich zrostu na badanym obszarze.

Na podstawie otrzymanych informacji z roślin, urządzenie określa jaka jest kondycja roślin jeśli chodzi o zapotrzebowanie w N i w czasie rzeczywistym następuje skanowanie i wysiew nawozu azotowego w odpowiedniej dawce. W zależności od wybranej strategii nawożenia stosując GreenSeeker przede wszystkim odchodzimy od stosowania 1 dawki nawozu na całym polu. Po podaniu GreenSeekerPACKAGE owi dawek progowych np. 150kg/ha i 250kh/ha, urządzenie płynnie zmienia i wysiewa nawóz w zależności od kondycji roślin i zapotrzebowania na N.
Stosując GreenSeekerPACKAGE wyrównujemy łan, poprawiamy jakość i ilość plonu, pracujemy w dzień jak i w nocy, w kurzu, deszczu i mgle (ponieważ urządzenie jest typu aktywnego) i możemy stosować GreenSeekerPACKAGE już od pierwszej dawki azotu.