Informacja dotycząca ochrony danych w firmie FarmFacts GmbH

Stan: lipiec 2018

Spis treści

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i do kogo należy się zwrócić?

2. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?

3. Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej następuje przetwarzanie danych?

4. Przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych

5. Przetwarzanie informacji na temat wypłacalności

6. Przetwarzanie danych wprowadzanych w programach w chmurze i programach komputerowych

7. Kto otrzymuje moje dane?

8. Jak długo zapisywane są moje dane?

9. Przetwarzanie danych kandydatów

10. Komunikacja e-mailowa

11. Jakie dane są zbierane podczas wizyty na tej stronie internetowej?

12. Czy dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego?

13. Jakie mam prawa ochrony danych?

14. Czy mam obowiązek udostępnienia danych?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy Państwa dane osobowe (w skrócie „dane”) wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Za pomocą niniejszej informacji na temat ochrony danych chcemy poinformować Państwa o procesach przetwarzania danych w naszej firmie i przysługujących Państwu prawach wynikających z prawa ochrony danych oraz europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i do kogo należy się zwrócić?

Podmiotem odpowiedzialnym jest firma FarmFacts GmbH, Rennbahnstr.9, 84347 Pfarrkirchen, e-mail: datenschutz(at)farmfacts(dot)de, tel.: 08561 9999 111
Z zewnętrznym inspektorem ochrony danych firmy FarmFacts GmbH można skontaktować się mailowo pod adresem datenschutzbeauftragter(at)baywa(dot)de.

 

2. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?

Przetwarzamy dane, które otrzymujemy od Państwa w ramach nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych. Ponadto, przetwarzamy dane, które otrzymujemy w sposób zgodny z prawem od wywiadowni gospodarczych, stowarzyszeń ochrony wierzycieli, ze źródeł publicznie dostępnych (np. rejestr przedsiębiorstw, rejestr stowarzyszeń, księga wieczysta, media) oraz innych przedsiębiorstw, z którymi łączy nas trwała relacja biznesowa.

 

Do danych osobowych należy:

 • nazwa przedstawiciela uprawnionego do czynności prawnych, firma, numer w rejestrze handlowym, NIP VAT, numer przedsiębiorstwa, dane kontaktowe osób do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu, faks),
 • dane dotyczące płatności,
 • dane stałe wprowadzane w produktach typu cloud i desktop,
 • zagospodarowana powierzchnia, wskazani pracownicy i inne specjalistyczne informacje (np. maszyny, nasiona),
 • dane dotyczące użytkowania (np. kiedy używali Państwo których modułów, jak często się Państwo logowali),
 • informacje na temat rodzaju i istoty naszej relacji biznesowej, takie jak dane umowne, dane dotyczące zlecenia, dane dotyczące obrotu i dowodowe, historia klientów i dostawców, dokumenty doradcze, dane pojazdów w ramach umowy najmu,
 • informacje na temat Państwa statusu finansowego (np. dane dotyczące wypłacalności),
 • dane reklamowe i dystrybucyjne,
 • dane dokumentacyjne (np. protokoły z obrad), dane obrazowe,
 • informacje na temat komunikacji elektronicznej z FarmFacts GmbH (np. adres IP, dane logowania),
 • inne dane, które otrzymaliśmy od Państwa w ramach naszych kontaktów biznesowych (np. w rozmowach z klientami),
 • dane, które sami generujemy z danych stałych/kontaktowych lub innych danych, jak np. za pomocą analiz potrzeb klientów i potencjału klientów,
 • dokumentacja Państwa oświadczenia zgody na otrzymywanie od nas np. newsletterów,
 • zdjęcia zrobione podczas wydarzeń publicznych.

 

3. Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej następuje przetwarzanie danych?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i niemieckiej ustawy o ochronie danych (niem. BDSG) 2018 w obowiązującym brzmieniu:

 

 • do spełnienia obowiązków (przed)umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

Przetwarzanie Państwa danych następuje w celu sprzedaży i dystrybucji naszych towarów i usług, do celów zaopatrzeniowych i logistycznych oraz zarządzania i analizy dostawców i klientów. Dane są przetwarzane zwłaszcza przy nawiązaniu stosunku biznesowego oraz przy realizacji umów, szczególnie w następujących przypadkach:

 • utworzenie i prowadzenie konta klienta lub konta dostawcy
 • dostawa zamówień
 • uczestnictwo w loteriach
 • wysyłanie informacji, np. prośba o katalog
 • do spełnienia zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu spełnienia różnych zobowiązań prawnych np. z kodeksu handlowego lub ordynacji podatkowej, przepisów dotyczących prania pieniędzy, regulacji dostosowanych do produktu, jak np. rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych.

 

 • do ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

Na podstawie równowagi interesów dane mogą być przetwarzane, wykraczając poza właściwe wypełnienie umowy, w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich. Przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów następuje na przykład w następujących przypadkach:

 • konsultacja z wywiadowniami gospodarczymi i stowarzyszeniami ochrony wierzycieli i wymiana danych z tymi instytucjami w celu określenia danych na temat wypłacalności oraz prowadzenie w koncernie bazy danych na temat wypłacalności w celu identyfikacji ryzyka finansowego w przypadku wspólnych klientów;
 • reklama lub marketing;
 • działania w celu sterowania biznesowego i dalszego rozwoju usług i produktów;
 • prowadzenie bazy danych klientów w celu poprawy obsługi klientów
 • w ramach ścigania prawa.
 • w ramach Państw zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, są one przetwarzane tylko zgodnie z celami określonymi w deklaracji zgody i przedstawionym tam zakresie. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, np. w związku z przysyłaniem naszego newslettera. W tym celu należy zwrócić się do osoby do kontaktu wskazanej w punkcie 1.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych

 

Przetwarzamy Państwa dane także w celu komunikacji z Państwem w sprawie zamówień, określonych produktów lub akcji marketingowych i zarekomendowania produktów lub usług, które mogłyby Państwa zainteresować.

W każdej chwili można sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów reklamowych ogólnie lub w odniesieniu do poszczególnych działań, nie ponosząc w związku z tym żadnych innych kosztów poza taryfami podstawowymi. W tym celu należy zwrócić się do osoby do kontaktu wskazanej w punkcie 1.

 

Rekomendacje produktów drogą e-mailową

Zgodnie z § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niem. UWG) firma FarmFacts jest uprawniona do wykorzystywania adresu e-mail, podanego przez Państwa przy zamówieniu produktu lub usługi, do reklamy bezpośredniej własnych podobnych towarów lub usług. Te rekomendacje produktów otrzymują Państwo od nas niezależnie od tego, czy zamówili Państwo newsletter, czy też nie.

 

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas rekomendacji produktów drogą e-mailową, mogą się Państwo temu w każdej chwili sprzeciwić, nie ponosząc z tego tytułu żadnych innych kosztów poza taryfami podstawowymi. W tym celu należy zwrócić się do osoby do kontaktu wskazanej w punkcie 1.

 

Newsletter

Podczas wysyłania newslettera korzystamy z metody tzw. double opt-in, tzn. newsletter wysyłamy e-mailem dopiero po tym, jak wyraźnie potwierdzą Państwo chęć aktywowania usługi newslettera. Wyślemy Państwu wówczas e-mail informacyjny i poprosimy o kliknięcie znajdującego się tam linku w celu potwierdzenia chęci otrzymywania newslettera.

Jeśli później nie będą Państwo chcieli otrzymywać od nas newslettera, mogą się Państwo temu w każdej chwili sprzeciwić, nie ponosząc z tego tytułu żadnych innych kosztów poza taryfami podstawowymi. Wystarczy nam informacja w formie tekstowej wysłana do osoby do kontaktu wskazanej w pkt. 1. Oczywiście w każdym newsletterze znajduje się także link do wyrejestrowania się.

 

5. Przetwarzanie informacji na temat wypłacalności

 

Przekazywanie danych do SCHUFA

FarmFacts GmbH przekazuje dane osobowe zebrane w ramach tego stosunku umownego związane z ubieganiem się, realizacją i zakończeniem tego stosunku biznesowego oraz dane o zachowaniu niezgodnym z umową lub oszukańczym spółce SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Podstawą prawną przekazywania tych informacji jest art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dane mogą być przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tylko wówczas, o ile jest to konieczne do ochrony uzasadnionych interesów BayWa AG lub osób trzecich i nie przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności danej osoby, która wymaga ochrony danych osobowych. Wymiana danych z SCHUFA służy także spełnieniu obowiązków ustawowych w celu wykonania kontroli wiarygodności kredytowej klientów (§ 505a i 506 niemieckiego kodeksu cywilnego). SCHUFA przetwarza otrzymane dane i wykorzystuje je także w celu tworzenia profili (scoringu), aby przekazywać informacje m.in. w celu oceny wiarygodności kredytowej osób fizycznych partnerom umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii oraz ewentualnie w innych krajach trzecich (o ile istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności). Bliższe informacje na temat działalności SCHUFA można znaleźć na ulotce informacyjnej SCHUFA zgodnie z art. 14 RODO lub w Internecie na stronie www.schufa.de/datenschutz.

 

Przekazywanie danych innym wywiadowniom gospodarczym

Ponadto firma FarmFacts GmbH korzysta jeszcze z poniższych wywiadowni gospodarczych, aby w przypadku wystąpienia uzasadnionego interesu zasięgnąć informacji na temat wypłacalności: Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Wiedeń, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 Monachium.

 

Prowadzenie koncernowej bazy danych na temat wypłacalności

Jeśli w ramach zgodnych z prawem poprosiliśmy wywiadownię gospodarczą o dane dotyczące Państwa wypłacalności, zapisujemy je w systemie, do którego oprócz FarmFacts GmbH dostęp mają także spółki koncernu zaangażowane w dział zarządzania kredytowego BayWa. Celem jest ułatwienie w przypadku wspólnych klientów przetwarzania procesu i rozpoznanie ryzyka finansowego. Dostęp do bazy danych na temat wypłacalności następuje tylko wówczas, jeśli występuje uzasadniony interes przedsiębiorstwa koncernu.  

 

6. Przetwarzanie danych wprowadzanych w programach w chmurze i programach komputerowych


Rozwiązanie programistyczne NEXT Farming składa się z portalu, za pomocą którego można księgować, administrować i wykonywać różne aplikacje oraz z samych poszczególnych aplikacji. Zapisujemy tylko te dane, które są konieczne do wykonywania funkcji wybranej przez Państwa aplikacji NEXT Farming lub wybranej przez Państwa usługi lub doradztwa. Informacje te nie są zbierane przez nas automatycznie, lecz muszą je Państwo samodzielnie wprowadzić do pamięci na podstawie dobrowolnej zgody. Te dane osobowe są zapisywane przez nas w bazie danych, do której nie mają dostępu osoby trzecie i która jest chroniona od zewnątrz przed dostępem poprzez odpowiednie działania. Te dane są zapisywane wyłącznie na systemach komputerowych, których fizyczna lokalizacja znajduje się w Niemczech. Dane dotyczące płatności są przekazywane w formie szyfrowanej SSL. W przypadku produktów typu desktop dane osobowe są zapisywane na serwerze znajdującym się w Niemczech w formie danych stałych do celów synchronizacji między produktem typu desktop a aplikacją mobilną lub systemem komputera pokładowego i do celów sprawdzenia informacji na temat licencji. Dane te są przekazywane między systemem desktop, serwerem a aplikacją mobilną za pomocą odpowiednich formatów interfejsów, poprzez zainicjowanie przez polecenia sterowane przez odpowiedniego użytkownika.

 

7. Kto otrzymuje moje dane?

Jeśli zaangażujemy usługodawcę do przetwarzania zlecenia, pozostajemy wciąż odpowiedzialni za ochronę Państwa danych. Wszystkie podmioty przetwarzające dane są zobowiązane umową do poufnego traktowania Państwa danych i przetwarzania ich tylko w ramach świadczenia usług. Zatrudniane przez nas podmioty przetwarzające dane otrzymują Państwa dane, o ile potrzebują ich do realizacji danej usługi. Są to np. usługodawcy IT, których potrzebujemy do prowadzenia i zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu IT oraz wydawnictwa reklamowe i firmy zajmujące się przekazywaniem adresów do własnych akcji reklamowych.

 

Państwa dane są przetwarzane w bazie danych klientów FarmFacts GmbH. Baza danych klientów FarmFacts GmbH wspiera podnoszenie jakości istniejących danych klientów (unikanie danych podwójnych, oznaczanie przeprowadził się/zmarł, korekta adresów) i umożliwia wzbogacanie o dane ze źródeł publicznych. Dane te mogą być wykorzystane do spersonalizowanych akcji marketingu bezpośredniego (np. newsletter), do docelowego marketingu internetowego i spersonalizowanego projektu sklepu internetowego.

Celem tego sposobu postępowania jest udostępnianie klientom zawsze najaktualniejszych i najważniejszych informacji. To przetwarzanie jest z punktu widzenia klienta profilowaniem zgodnie z art. 4 RODO; nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

W przypadku złożenia oferty / sprzedaży za pośrednictwem portali producenta, przekazane przez Państwa dane są przetwarzane bezpośrednio w portalu producenta.

 

W przypadku sprzedaży modułów partnerskich za pośrednictwem modułów, aplikacji i usług NEXT Farming, dane są przekazywane tym partnerom tylko po otrzymaniu Państwa aktywnej zgody.

 

Jeśli kupili Państwo produkt, który wymaga lub umożliwia wymianę danych między produktami FarmFacts GmbH a oferentami trzecimi, następuje to tylko poprzez polecenia synchronizacji utworzone i zainicjowane ręcznie przez użytkownika.

 

W przypadku istnienia obowiązku prawnego oraz w ramach ścigania prawa odbiorcami Państwa danych mogą być organy władzy i sądy oraz audytorzy zewnętrzni.

 

Ponadto w celu zawarcia i realizacji umowy odbiorcami Państwa danych mogą być towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, wywiadownie gospodarcze i usługodawcy.

 

8. Jak długo zapisywane są moje dane?

 

Przetwarzamy Państwa dane do momentu zakończenia stosunku biznesowego lub upływu obowiązujących terminów gwarancji, rękojmi, przedawnienia i ustawowych terminów przechowywania (wynikających z kodeksu handlowego lub ordynacji podatkowej); ponadto do momentu zakończenia sporów prawnych, w przypadku których dane są potrzebne jako dowód.

 

9. Przetwarzanie danych kandydatów

Jeśli dostarczą nam Państwo swoją aplikację za pośrednictwem portalu dla kandydatów koncernu BayWa, zapiszemy Państwa dane osobowe w bezpiecznym otoczeniu zakładowym, aby chronić je przed utratą lub nadużyciem. Państwa dane aplikacyjne będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym i autoryzowanym w procesie aplikacyjnym FarmFacts GmbH i innych spółek koncernu BayWa, np. aby ewentualnie móc zaoferować Państwu także stanowiska alternatywne. Po zakończeniu procedury aplikacji (np. po tym, jak otrzymają Państwo od nas potwierdzenie lub odmowę) Państwa dane są przechowywane przez maksymalnie 9 miesięcy. Mogą Państwo żądać wcześniej usunięcia danych, ale nie przed upływem pięciu miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej, ponieważ musimy przechowywać Państwa dane przez ten okres, aby spełnić wymogi prawne dotyczące prawidłowego opracowania aplikacji oraz móc odpowiedzieć na pytania związane z Państwa aplikacją i/lub jej odrzuceniem. Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych po upływie terminu pięciu miesięcy, prosimy o wysłanie maila na adres bewerberservice@baywa.de.

 

10. Komunikacja e-mailowa

Prosimy pamiętać, że wysyłanie niezaszyfrowanych e-maili jest niebezpieczne, ponieważ dostęp do ich treści mogą mieć osoby nieupoważnione, które mogą ewentualnie manipulować tymi wiadomościami. Dlatego radzimy nie wysyłać w komunikacji z nami drogą e-mailową żadnych danych wrażliwych. Jako kandydat prosimy o skorzystanie z portalu dla kandydatów koncernu BayWa, ponieważ tam Państwa dane aplikacyjne są przesyłane w bezpieczny sposób. Jeśli mimo to konieczne jest przesłanie nam wrażliwych danych drogą e-mailową, należy skorzystać z możliwości zaszyfrowania treści. Instrukcja do tego znajduje się tutaj.

 

11. Jakie dane są zbierane podczas wizyty na tej stronie internetowej?

Stosowanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Chodzi tu o niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym przy pomocy przeglądarki. Nie wyrządzają one żadnej szkody. Wykorzystujemy pliki cookie, aby stworzyć ofertę przyjazną dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, aż zostaną przez Państwa usunięte. Umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej przy kolejnej wizycie. Jeśli sobie Państwo tego nie życzą, istnieje możliwość wprowadzenia ustawień w przeglądarce, aby informowała Państwa o wstawianiu plików cookie. Dzięki temu będą Państwo mogli akceptować je tylko w poszczególnych przypadkach. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność naszej witryny może zostać ograniczona.

 

Analiza internetowa

Na tej stronie internetowej za pomocą narzędzi analitycznych zbierane są ogólne informacje na temat zachowania użytkowników podczas korzystania ze strony. Informacje te obejmują na przykład wywołane strony, czas przebywania, strony, z których nastąpiło przekierowanie oraz ogólne informacje na temat systemu komputerowego, takie jak system operacyjny, rozdzielczość ekranu, używana przeglądarka itp. Wszystkie zebrane dane są zapisywane w sposób anonimowy i nie umożliwiają przyporządkowania do Państwa osoby.

Jeśli chcą się Państwo sprzeciwić śledzeniu i funkcjom reklamowym, prosimy kliknąć tutaj.

 

Stosowanie Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych firmy Google. Google Analytics używa tzw. „cookies” czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny.

Informacje generowane przez pliki cookies na temat użytkowania tej strony (wraz z Państwa adresem IP) są przesyłane na serwer firmy Google, znajdujący się w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje, aby przeanalizować korzystanie ze strony internetowej, przygotować raporty dla administratora dotyczące aktywności na stronie oraz świadczyć inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony i z Internetu. Google przekazuje te informacje w razie potrzeby także osobom trzecim, o ile jest to nakazane przepisami lub o ile osoby trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google w żadnym razie nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo zrezygnować z „cookies” poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki; jednak zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google Państwa danych w opisany wcześniej sposób i do wskazanego celu. 

Informujemy, że ta strona internetowa korzysta z Google Analytics tylko poprzez dodatek „_anonymizeIp()”. Adres IP nie jest zapisywany w całości. Identyfikacja osoby odwiedzającej stronę jest wykluczona.

Za pomocą instalacji dodatku do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) mogą się Państwo sprzeciwić wykorzystywaniu. W ten sposób przekazują Państwo informację Google Analytics, że do Google Analytics nie powinny być przekazywane żadne informacje na temat wizyty na stronie. Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy wykorzystywać narzędzi śledzących, aby niepostrzeżenie  

 • zbierać Państwa dane osobowe,
 • przekazywać takie dane oferentom trzecim i platformom marketingowym lub
 • łączyć dane z Państwa danymi osobowymi (nazwisko, adres itp.).
 •  

Wykorzystanie funkcji remarketingu Google

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy funkcję remarketingu Google. Za pomocą tej technologii ponownie dociera się do użytkowników, którzy już raz odwiedzili naszą stronę internetową, wykorzystując ukierunkowaną na cel reklamę na stronach sieci partnerów Google. W tym celu Google zapisuje małe pliki tekstowe (tzw. cookies) na Państwa komputerze, za pomocą których można przeanalizować wizytę na stronie, a następnie wykorzystać to do konkretnych rekomendacji produktu i reklamy dopasowanej do zainteresowań. Mają Państwo możliwość wyłączenia wykorzystywania plików cookies do celów reklamowych. W tym celu należy należy wywołać menadżera danych ogłoszeń Google, alternatywnie można zapobiec wykorzystywanie cookies przez oferentów trzech, wchodząc na stronę dezaktywacyjną Inicjatywy Dezaktywacji Sieci Reklamowej.

 

Wykorzystywanie wtyczek społecznościowych

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy wtyczki społecznościowe, które jednak są dezaktywowane w ustawieniu podstawowym ze względów ochrony danych. Podczas wejścia na naszą stronę zasadniczo nie są przekazywane żadne dane mediom społecznościowym, takim jak Facebook, Twitter czy Google+, tym samym wykluczone jest tworzenie profili przez osoby trzecie.

 

Dezaktywowane wtyczki społecznościowej można rozpoznać po tym, że jest podświetlona na szaro.

 

Mają Państwo jednak możliwość aktywowania wtyczek społecznościowych poprzez kliknięcie i tym samym udzielenie zgody na komunikację z daną siecią społecznościową. W przypadku aktywowania wtyczki społecznościowej określone dane są przenoszone do danej sieci społecznościowej. Są to np. Państwa adres IP, informacje o wykorzystywanej przeglądarce i systemie operacyjnym, wywołana strona oraz data i godzina. W trakcie tej komunikacji na naszą stronę internetową wczytywane są także dane z serwera mediów społecznościowych oferenta. Właściwy oferent wtyczki społecznościowej otrzymuje informacje o tym, jakie określone strony internetowe Państwo odwiedzają, i to niezależnie od tego, czy są Państwo właśnie zalogowani u oferenta wtyczki mediów społecznościowych (np. Facebook) czy nie, czy kliknęli Państwo wtyczkę czy nie.  Oferent może przetwarzać te dane także poza Unią Europejską i jest w stanie tworzyć zindywidualizowane profile użytkowania. Nie mamy wpływu na rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych przez oferenta usługi mediów społecznościowych.

 

Aktywowana wtyczka społecznościowa jest przedstawiona w kolorze i już w tym momencie – zgodnie z opisem – przenoszone są dane do usługi mediów społecznościowych. Drugie kliknięcie umożliwia korzystanie z wtyczki społecznościowej.

 

Na stronie http://developers.facebook.com/plugins otrzymają Państwo dalsze informacje firmy Facebook na temat wtyczek i odpowiedniej usługi mediów społecznościowych. Tzw. Polityka Prywatności firmy Facebook znajduje się na stronie: http://www.facebook.com/about/privacy.

 

Na stronie https://twitter.com/logo otrzymają Państwo dalsze informacje firmy Twitter na temat wtyczek i odpowiedniej usługi mediów społecznościowych. Polityka Prywatności firmy Twitter znajduje się na stronie: https://twitter.com/privacy.

 

Profilowanie podczas wizyty na tej stronie internetowej

Na naszej stronie odbywa się profilowanie na podstawie Państwa kliknięć. To profilowanie służy do poprawy wrażeń klienta podczas wchodzenia na naszą stronę.

 

Ponadto w związku z Państwa zachowaniem na naszej stronie internetowej proponowane są poszczególne specjalistyczne artykuły lub oferty.

 

Aby to umożliwić, wykorzystujemy pliki cookies. Jeśli sobie Państwo tego nie życzą, istnieje możliwość wprowadzenia ustawień w przeglądarce, aby informowała Państwa o wstawianiu plików cookie. Dzięki temu będą Państwo mogli akceptować je tylko w poszczególnych przypadkach. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność naszej witryny może zostać ograniczona.

Także w ramach naszego zarządzania relacjami z klientami odbywa się profilowanie na podstawie Państwa zachowania związanego z zakupami i rozmów z klientami. 

 

W tych przypadkach nie następuje automatyczne podejmowanie decyzji zgodnie z RODO.

 

Hotjar

Wykorzystujemy Hotjar, aby lepiej rozumieć potrzeby naszych użytkowników i optymalizować ofertę na tej stronie internetowej. Za pomocą technologii Hotjar lepiej rozumiemy doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu użytkownicy spędzają i na jakich stronach, jakie linki klikają, co lubią, a czego nie itp.) i to pomaga nam dopasować naszą ofertę do informacji zwrotnych naszych użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, aby zbierać informacje na temat zachowania naszych użytkowników i ich urządzeń końcowych (zwłaszcza adres IP urządzenia (jest rejestrowany i zapisywany w anonimowej formie), wielkość ekranu, typ urządzenia (Unique Device Identifiers), informacje o wykorzystywanej przeglądarce, lokalizacja (tylko kraj, do wyświetlenia naszej strony w preferowanym języku). Hotjar zapisuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkowników. Informacje nie są wykorzystywane ani przez Hotjar ani przez nas do identyfikacji oraz nie są łączone z innymi danymi o poszczególnych użytkownikach. Dalsze informacje znajdują się w Polityce Prywatności Hotjar tutaj.

 

Mogą się Państwo sprzeciwić zapisywaniu profilu użytkownika i informacji o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej przez Hotjar oraz wstawianiu tracking cookies przez Hotjar na innych stronach, klikając ten link opt-out.

 

12. Czy dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego?

Zasadniczo dane nie są przekazywane przez nas do kraju trzeciego. Przekazywanie odbywa się w wyjątkowych przypadkach tylko na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności, standardowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub Państwa wyraźnej zgody.

 

13. Jakie mam prawa ochrony danych?

 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do informacji, skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa zapisanych danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych, a także do złożenia skargi zgodnie z warunkami prawa ochrony danych.

 

Prawo do informacji:

Mogą Państwo żądać od nas informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane.

 

Prawo do skorygowania:

Jeśli przetwarzamy Państwa dane, które są niekompletne lub nieprawidłowe, mogą Państwo w każdej chwili żądać ich skorygowania lub uzupełnienia.

 

Prawo do usunięcia:

Mogą Państwo żądać od nas usunięcia Państwa danych, o ile przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub przetwarzanie ingeruje niewspółmiernie w Państwa uzasadnione interesy ochrony. Prosimy pamiętać, że mogą istnieć powody, które uniemożliwiają natychmiastowe usunięcie, np. w przypadku ustawowych obowiązków przechowywania.

Niezależnie od pojmowania Państwa prawa do usunięcia usuniemy Państwa dane niezwłocznie i w całości, o ile na drodze nie stanie związany z tym termin przechowywania wynikający z czynności prawnych lub ustawy.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Mogą Państwo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeśli:

 • podważają Państwo poprawność danych, zwłaszcza w okresie, w którym mamy możliwość sprawdzenia poprawności danych,
 • przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem, jednak nie zgadzają się Państwo na usunięcie i zamiast tego żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych,
 • nie potrzebujemy już danych do przewidzianego celu, Państwo natomiast potrzebują ich do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

 

Prawo do przeniesienia:

Mogą Państwo żądać od nas, abyśmy udostępnili Państwa dane, które zostały nam udostępnione, w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu komputerowego oraz aby mogli Państwo bez utrudnień z naszej strony przekazać te dane innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile

 • przetwarzamy te dane na podstawie udzielonej przez Państwa i możliwej do odwołania zgody bądź w celu realizacji umowy między nami, oraz
 • to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

W przypadku wykonalności technicznej mogą Państwo żądać od nas bezpośredniego przekazania Państwa danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu.

 

Prawo sprzeciwu:

Jeśli przetwarzamy Państwa dane z uzasadnionego interesu, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to także profilowania opierającego się na tych postanowieniach. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili bez podania przyczyny mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu danych do celu reklamy bezpośredniej.

 

Prawo do złożenia skargi:

Jeśli uważają Państwo, że podczas przetwarzania danych naruszamy niemieckie lub europejskie prawo ochrony danych, prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli to wyjaśnić. Oczywiście mają Państwo także prawo do zwrócenia się do organu nadzorczego właściwego dla FarmFacts GmbH, tj. Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru Ochrony Danych).

 

Jeśli chcą Państwo dochodzić wobec nas któregoś z wymienionych praw, prosimy zwrócić się do osoby do kontaktu wskazanej w pkt. 1. W razie wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

 

14. Czy mam obowiązek udostępnienia danych?

 

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne do zawarcia lub realizacji umowy między Państwem a nami. Jeśli nie udostępnią Państwo tych danych, będziemy musieli z reguły oddalić zawarcie umowy lub wykonanie zlecenia lub nie będziemy mogli dalej realizować istniejącej umowy, a następnie będziemy musieli ją zakończyć. Jednak nie mają Państwo obowiązku, pod względem danych nieistotnych dla realizacji umowy lub niekoniecznych z punktu widzenia prawa, udzielania zgody na przetwarzanie.